Mi ART OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide privaatsust. Firma tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

 

Isikuandmete töötlemine

Veebipoe https://azma.ee isikuandmete vastutav töötleja on Mi ART OÜ (registrikood 14203405) asukohaga Koidu 118, Tallinn, 10139, Eesti ja e-kiri azma@azma.ee

Mi ART OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Mi ART OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja ESTO AS.

 

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

https://azma.ee veebileht töötleb järgnevaid isikuandmeid:

   • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

   • kauba kohaletoimetamise aadress;

   • pangakonto number;

   • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed;

   • klienditoe andmed.

   

  Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

  Mi ART OÜ on isikuandmete vastututav töötleja.

  Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

  Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

  Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

  Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

  Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

   

  Õiguslik alus

  Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

  Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

   

  Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

  Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

  Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

   

  Turvalisus ja andmetele ligipääs

  Isikuandmeid hoitakse Zone Media OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

  Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

  Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

  Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

   

  Isikuandmetega tutvumine ja nõustumine

  Isikuandmetega saab tutvuda klienditoe vahendusel.

   

  Nõusoleku tagasivõtmine

  Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

   

  Säilitamine

  Ostuajalugu säilitatakse kolm aastat.

  Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

  Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

   

  Kustutamine

  Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

   

  Ülekandmine

  E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

   

  Vaidluste lahendamine

  Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel e-posti teel azma@azma.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

  Kasutame sellel veebisaidil küpsiseid, et tagada veebisaidi nõuetekohane toimimine ja pakkuda sulle parimat võimalikku kasutajakogemust.